dr Dariusz Grabowski

Doktor nauk ekonomicznych, stypendysta Sorbony. ­Doradca ekonomiczno-społeczny premiera Jana Olszewskiego. Autor programów ekonomicznych Ruchu Odbudowy Polski i Konfederacji Polski Niepodległej. Były poseł do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, polityk i działacz społeczny oraz przedsiębiorca. Pisze i publikuje w dziennikach i periodykach ekonomicznych, politycznych i społecznościowych. Autor książki ­ „Myśląc o Polsce”.