prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Profesor, socjolog gospodarki i polityki, zatrudniony w ­Zakładzie Socjologii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

W ­latach 1987-2017 pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) PAN). Obszary zainteresowań badawczych: socjologia ekonomiczna, różnorodność ­wariantów kapitalizmu, strategie działań elit władzy, grupy ­nacisku i ­lobbing, dialog społeczny i obywatelski, społeczno-ekonomiczne charakterystyki bogactwa, a także polityczne i instytucjonalne wymiary globalizacji oraz członkostwa Polski w UE. Autor ­ponad stu publikacji naukowych, w tym samodzielnych monografii (m.in. „Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami UE” i „Elita biznesu w Polsce”), współredagowanych książek, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.