Projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych

Przygotowanie i upowszechnianie tekstu projektu ustawy jest efektem pracy środowiska gospodarczego i naukowców związanych z Zakładem Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezentowane w nim treści odnoszą się do bogatego dorobku historycznego rodzimego samorządu gospodarczego, a także do rozwiązań formalnoprawnych będących od lat źródłem powodzenia i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej.