Największy w Polsce Ruch wsparcia przedsiębiorców!

Razem możeMY więcej!

PRZEDSIĘBIORCO!

Powszechny Samorząd Gospodarczy jest potrzebny!

„You will never walk alone…” – to pierwsze słowa refrenu hymnu klubu piłkarskiego Liverpool. W tłumaczeniu na polski – „Nigdy nie pójdziesz (będziesz) sam”.

Polski Przedsiębiorco! Z Powszechnym Samorządem Gospodarczym nie będziesz sam wobec urzędów, kontroli oraz tych, którzy chcą Cię skrzywdzić.

Możesz – Ty bądź ktoś kogo znasz i szanujesz – być we władzach Ruchu Społecznego PSG. Myśleć i tworzyć przepisy, ustawy oraz strategie rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

RS PSG to ruch powszechny zrzeszający wszystkich polskich przedsiębiorców. Nie musisz płacić składek, jeśli chcesz przystąpić do RS PSG. Podobnie jak w przypadku samorządu terytorialnego wystarczy adres zamieszkania, aby stać się członkiem danej wspólnoty lokalnej. O Twojej przynależności do PSG decyduje fakt, że prowadzisz firmę w swojej mieście czy gminie.

Twój głos jest ważny! Uczestnicząc w RS PSG możesz współdecydować o podatkach, opłatach, jawności przetargów, lokalnych inwestycjach, cenach urzędowych, w tym energii elektrycznej i opłat komunalnych, a także o lokalizacji marketów i wielu sprawach ważnych dla Ciebie i wszystkich polskich przedsiębiorców.

BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO

DLACZEGO RUCH SPOŁECZNY PSG?

MY, jako Ruch Społeczny PSG powołamy do życia sądownictwo gospodarcze i arbitrażowe. Dzięki temu wyroki będą zapadały szybko i fachowo, a przede wszystkim uczciwie i jawnie z udziałem przedsiębiorców i przez nich wybranych ekspertów i sędziów.

Jako PSG obejmieMY patronat i przejmieMY kontrolę nad szkolnictwem zawodowym i systemem kursów przygotowujących do zawodu tak, by przedsiębiorcy nie mieli problemów z zatrudnieniem, a pracobiorcy ze znalezieniem pracy.

WprowadziMY przepisy chroniące polskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Ponadto Powołamy instytucje do kontroli jakości towarów i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

UtworzyMY sieć instytucji finansowych i kredytowych dla polskich przedsiębiorców tak, byśmy przestali czuć się bezsilnymi i bezradnymi wobec wielkich banków, zagranicznych sieci handlowych oraz lokalnych układów.

KANON PSG

DOŁĄCZ DO NAS!

Zainteresował Cię temat Powszechnego Samorządu Gospodarczego? Jeśli chcesz zaangażować się w działania zmierzające do utworzenia PSG, dołącz do nas. Wypełnij formularz.

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE