Andrzej Stępniewski

Koordynator RS-PSG

Absolwent SGPiS i UW, mgr zarządzania. Do 1982 roku projektował i wdrażał systemy zarządzania. Działał w opozycji antykomunistycznej wspierał KOR i TKN, organizował NSZZ Solidarność. W czasie stanu wojennego 1983r. stworzył i prowadził przez dwa lata radio Solidarność. Był represjonowany.

Od 1986 r. przedsiębiorca, a obecnie emeryt. W 1989r. założył i prowadził przez 20 lat Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Był radnym Dzielnicy Mokotów pierwszego samorządu wolnej polski, przez 10 lat reprezentował przedsiębiorców w Komisji Trójstronnej. W 2012r. założył Ruch Szlachetnych w którym obecnie jest Honorowym Przewodniczącym. Jako inicjator w 2014r. wspólnie z sadownikami i samorządowcami założył innowacyjny Klaster Polska Natura, który produkuje zdrowe owoce, obecnie pełni tam funkcje Przewodniczącego Rady Klastra.

Andrzej Stępniewski RS PSG

Od początku 2020r. współorganizuje Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako Koordynator, którego jest inicjatorem.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności. Autor książki „Moje Widzenie Polski”