Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej

Andrzej Stępniewski

Inicjatywa powołania Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zmagając się od trzech lat ze skutkami, najpierw pandemii a obecnie kryzysem wywołanym wojną w Ukrainie, poszukują najlepszych rozwiązań gwarantujących w przyszłości bezpieczeństwo działalności gospodarczej, a także wskazują na konieczność zmian w systemie społeczno-gospodarczym Polski. Ruch Społeczny PSG jest inicjatorem nowej siły politycznej.

Ważnym wydarzeniem poprzedzającym dzisiejsze działania było rozpoczęte w 2013 roku seminarium pod nazwą „Polski Kapitalizm” zorganizowane przez Instytut  Filozofii i Socjologii Szkoły Głównej Handlowej wspólnie z przedsiębiorcami działającymi w Ogólnopolskiej Federacji –Przedsiębiorcy PL, pod patronatem prof. Juliusza Gardawskiego. Po trzech latach spotkań seminaryjnych, dyskusji i uczenia się od siebie nawzajem, powstała grupa naukowców, przedsiębiorców  i samorządowców, którzy postanowili dalej pracować nad propozycją koniecznych zmian w polskim systemie społeczno-gospodarczym. 

Ruch Społeczny PSG

Tak powstał w 2016 roku projekt ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych opracowany przez naukowców kierowanych przez prof. Roberta Kmieciaka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co razem z książką „Pożądany Kierunek Zmian Modelu Samorządu Gospodarczego w Polsce” stanowi dorobek środowiska naukowców i przedsiębiorców. Pełny tekst projektu ustawy znajdziesz tutaj.

Coraz częściej ludzie zajmujący się gospodarką mówią o potrzebie stworzenia w Polsce jednej silnej reprezentacji przedsiębiorców, ponieważ model rozproszonego samorządu gospodarczego nie spełnia swojej funkcji i oczekiwań środowiska. Przedsiębiorcy przede wszystkim z sektora MŚP potrzebują konsolidacji i tworzenia efektu synergii w warunkach globalizacji, która stawiając wysokie wymagania konkurencyjności, powinna skłaniać przedsiębiorców do współpracy oraz do lepszego reprezentowania własnych interesów.  

Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują postępującą etatyzację państwa i wzrost tendencji centralistycznych. Lekceważenie opinii obywateli i postawa rządzących prowadzi do marginalizacji środowisk społecznych, a arbitralność w podejmowaniu decyzji ma niekorzystny wpływ na procesy społeczno-gospodarcze kraju. Taka ocena rzeczywistości politycznej w Polsce, a przede wszystkim przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego zaktywizowała naszą grupę. W 2020 roku jako zwolennicy Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce, wykorzystując dotychczasowy dorobek, podjęliśmy działania, których efektem stało się stworzenie Ruchu Społecznego – Powszechny Samorząd Gospodarczy /RS-PSG/. 

Samorząd gospodarczy – dlaczego jesteśmy na TAK?

Zaczęliśmy od przekazywania wiedzy o PSG, przede wszystkim przedsiębiorcom i politykom. Okazało się, że o samorządzie gospodarczym niewiele mają do powiedzenia. Dlaczego tak jest? Powodów jest wiele, o czym można przeczytać w opracowaniach socjologów, psychologów, a nawet filozofów. My stwierdzamy, że ogólna niechęć społeczeństwa do Powszechnego Samorządu Gospodarczego wynika z braku wiedzy o roli, jaką spełnia ten samorząd w nowoczesnych demokratycznych państwach. Ponadto zauważyliśmy elementy destrukcji wśród przedsiębiorców i pracodawców powiązanych z globalnym kapitałem, obawiających się konkurencji silnej organizacji skupiającej wszystkich polskich właścicieli firm. Podobnie jest z polską elitą polityczną zorganizowaną w partie „interesów własnych” zaangażowanych głównie w czerpanie korzyści ze sprawowania władzy. 

Doświadczenie wyniesione po latach aktywności w Sejmie i próbach zainteresowania polityków z różnych opcji projektem PSG zmieniło nasz stosunek do obowiązujących w Polsce zasad działania w życiu społecznym i politycznym. Teraz wiemy, że potrzebne zmiany może wymusić tylko silny i zdeterminowany ruch społeczny o znaczeniu krajowym, nie ograniczający się tylko do partykularnych interesów środowiskowych. Dlatego podjęliśmy starania o zintegrowanie środowisk tworzących Polską Klasę Średnią w formule ruchu społecznego, którego głównym celem powinien być realny udział w tworzeniu nowej elity władzy. Mam na myśli rzeczywistego inicjatora reformy państwa, która będzie w stanie pokonać nasze słabości i pokonać bariery globalizującego się świata. Z takim przesłaniem zwracamy się przede wszystkim do liderów samorządów zawodowych oraz organizacji zrzeszających samorządy terytorialne, a także do przedsiębiorców. Wychodzimy, więc z propozycją spotkania, na którym przedyskutujemy możliwości dalszego wspólnego działania.

Kolejny artykuł autorstwa Andrzeja Stępniewskiego z cyklu „Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną” już w kolejny poniedziałek. Bądź z nami na bieżąco i śledź nasze media społecznościowe. Jesteśmy już na Facebooku oraz na Twitterze. Dołącz do nas!