Oświadczenie

Warszawa, 30 września 2023r.

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako organizacja polskich przedsiębiorców wzywa do czynnego zaangażowania się w kampanię wyborczą i wybory 15 października 2023 roku wszystkich, którym na sercu leży los i przyszłość polskiej przedsiębiorczości.

Wierzymy i uznajemy Marsz Miliona Serc 1 października 2023 roku za przejaw poparcia dla polskiej przedsiębiorczości.

Uczestników marszu i wszystkich jego zwolenników uznajemy za naszych sojuszników w walce o dobro polskiej gospodarki, polskich firm, o polską własność.

Liderzy Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Andrzej Stępniewski

Dariusz Grabowski

Jacek Czauderna