Paweł Kłobukowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, SGH studia podyplomowe dla menadżerów motoryzacji, własna działalność gospodarcza od 1991r pod firmą Boruta Motors, wydawca lokalnej gazety.

  • Wiceprezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
  • Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego,
  • Przewodniczący Rady LGD Razem dla Rozwoju,
  • Wolontariusz Fundacji dla Rodaka.