prof. dr hab. Małgorzata Korbin

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor dr hab. nauk rolniczych. Członek ruchu społecznego „Solidarność” (od 1981).

W latach 1989-2019 pracownik Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Sz. Pieniążka w Skierniewicach (od 2011 Instytut Ogrodnictwa), w tym jako organizator i wieloletni kierownik Pracowni Niekonwencjonalnych Metod Hodowli Roślin, działającej na rzecz adaptacji nowoczesnych metod hodowli roślin ogrodniczych (koordynacja i realizacja kilkudziesięciu grantów krajowych i międzynarodowych na rzecz hodowli), a w latach 2014-2019 vice-dyrektor i dyrektor Instytutu wraz z jego spółkami. Inicjator realizowanego aktualnie Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej oraz Centrum Technologii Innowacyjnego Przetwórstwa Ogrodniczego przy Instytucie Ogrodnictwa.

 Od 2011 roku członek Komitetu Nauk Ogrodniczych II Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN (do czasu likwidacji komitetu w 2015 roku). Wieloletni ekspert ds. ewaluacji projektów Komisji Europejskiej dedykowanych rolnictwu. Członek grupy eksperckiej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego przy Ministerstwie Gospodarki (kadencja 2014-2019). W 2015 roku zaproszona do współpracy w Komisji ds. Polityki Sektorowej dla branży Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Współtwórca i członek Komitetu Organizacyjnego Platformy ds. Innowacji w Sektorze Ogrodniczym HortInnoTech oraz współorganizator klastra Żywność Wysokiej Jakości (2014-2019), współpracujący od lat z wieloma organizacjami ogrodniczymi w Polsce.