prof. dr hab. Paweł Soroka

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność stosunki międzynarodowe. Obecnie jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i wykładowcą Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Autorem lub współautorem 11 monografii oraz ponad siedemdziesięciu artykułów i rozdziałów opublikowanych w naukowych czasopismach i monografiach zbiorowych. W UJK i WSZ-SW kierował trzema dużymi badaniami naukowymi, których wyniki zostały opublikowane w postaci monografii. W latach 2003 – 2005 koordynował prace Konwersatorium „O lepszą Polskę”, które opracowało „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”, wydany w 2005 r., a w latach 2009 – 2010 prace nad Raportem „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, wydanym w 2011 r. Część druga Raportu „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, którego Paweł Soroka był jednym z redaktorów, ukazała się w 2012 roku. Jest również współautorem i redaktorem Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, opublikowanego w marcu 2012 roku. Ponadto był kierownikiem projektu zakończonego w listopadzie 2020 r. opracowaniem Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa, wydanego przez Dom Wydawniczy ELIPSA. Inicjatywa opracowania tego Raportu była obywatelska, nie związana z partiami politycznymi. Warto podkreślić, że Raport powstał na zasadzie woluntariatu – w oparciu o pracę społeczną. Opracowało go 35 niezależnych ekspertów o różnych poglądach, wśród których są zarówno pracownicy naukowi, jaki praktycy będący menadżerami i przedsiębiorcami.

Paweł Soroka uprawia twórczość poetycką, jest autorem czterech tomików wierszy: oraz dwóch arkuszy poetyckich Ponadto jego wiersze ukazały się w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu almanachach i antologiach,

Jest także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorem naczelnym pisma Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury „Własnym głosem” ( www.wlasnymglosem.pl ), autorem ponad 300 artykułów o tematyce społeczno-ekonomicznej i kulturalnej.

Paweł Soroka przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, które działają w ponad 20 miastach w różnych regionach Polski. W 1993 roku był jednym z założycieli Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest koordynatorem (Polskie Lobby Przemysłowe jest niezależną organizacją społeczną o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującą interesy strategicznych branż polskiego przemysłu – www.plp.info.pl ). Ponadto jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz członkiem Rady Budowy Okrętów.

Posiada status osoby pokrzywdzonej, nadany przez Instytut Pamięci Narodowej w dniu 14.09.2005 r.(Zaświadczenie nr 5455/05 ).