Dlaczego potrzebny jest w Polsce Powszechny Samorząd Gospodarczy?

Andrzej Stępniewski

Pani Henryka Bochniarz na wstępie do swojego artykułu zamieszczonego 14 lutego 2023r.w Rzeczpospolitej pod tytułem ”Samorząd gospodarczy? Osiem razy NIE” zadała pytanie: ‘skąd się biorą pomysły na powołanie w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego’ /PSG/. Ja Andrzej Stępniewski odpowiadam byłej szefowej Konfederacji „LEWIATAN” największej organizacji grupującej przedsiębiorców w Polsce,: z potrzeby polskich przedsiębiorców!!! Niektórych to pytanie zdziwiło bo padło z ust prominentnej działaczki gospodarczej. Mnie to nie zdziwiło bo znam dobrze to środowisko dla których problemy małych i najmniejszych przedsiębiorców „w tym kraju” nie występują. Oni się tym nie zajmują należą do innego świata. Sprawy rozwoju gospodarczego Kraju ograniczają wyłącznie do dbania o interesy dużego kapitału, najchętniej globalnego, a tam zupełnie nie ma miejsca na sprawy milionów drobnych polskich przedsiębiorców. Oni skutecznie dbają o swoje interesy współpracując ze sobą a jedynie czego się boją, to zorganizowanej w związkach zawodowych klasy pracowniczej, bo aparat państwowy III RP już od paru lat mają dla siebie. Używają argumentu, że sektor MŚP jest zacofany i niekonkurencyjny i szkoda na niego czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Efektywniej jest – jak oni mówią – wspierać zagraniczne firmy innowacyjne. Ten pogląd na gospodarkę nie może być jedyną polityką rozwoju Polski choćby dlatego, że ponad połowa PKB jest wytwarzana w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw /MŚP/ przez prawie 60% zatrudnionych w gospodarce. Ponadto sektor ten stanowi najliczniejszy element klasy średniej, bez której nie ma porządnego kapitalizmu i społecznej gospodarki rynkowej. Jednak są plany zbudowania dwubiegunowego systemu gospodarczego o który zabiegają lobbyści dużych organizacji gospodarczych także w Polsce, gdzie funkcjonują tylko globalni właściciele miejsc pracy i pracownicy świadczący dla nich pracę. W takim systemie nie ma miejsca dla klasy średniej w tym przede wszystkim dla drobnych przedsiębiorców. Świat zorganizowany zgodnie z wizją globalistów, gdzie 1% ludności ma znacznie ponad 50% bogactwa a 100 najbogatszych posiada w sumie majątek prawie równy zasobom 5-ciu miliardów ludzi przy tworzeniu miliardowej armie osób pozbawionych swojej własności i pracy od urodzenia jest nie do przyjęcia dla dzisiejszych świadomych społeczeństw.

Powszechny samorząd gospodarczy, jako reprezentant przede wszystkim sektora MŚP, jest instytucją konieczną, by sprawa rozwoju Kraju miała także społeczny sens. Zgodnie z ostatnimi badaniami socjologów, przedsiębiorcy z sektora MŚP z rodzinami należy uznać za odrębną klasę społeczną, która wraz z osobami wolnych zawodów tworzą polską klasę średnią/PKŚ/. Socjolodzy twierdzą także, że drobni przedsiębiorcy nie mają jeszcze świadomości swojej odrębności klasowej, ale proces jej kształtowania już się rozpoczął. Wyrazem tej tendencji jest powstanie dwa lata temu „Ruchu Społecznego PSG” /RS-PSG/ którego jednym z inicjatorów jest autor niniejszego tekstu.

RS-PSG skupia przedsiębiorców głównie z sektora MŚP, gdzie celem jest publicznoprawne upodmiotowienie społeczności przedsiębiorców i włączenie ich w innowacyjny rozwój Polski oparty na wykorzystaniu miejscowych zasobów oraz udział w projektach pomocowych Unii Europejskiej. RS-PSG popiera także ustanowienie w naszym kraju stabilnej demokracji partycypacyjnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo i wolność działalności polskiej klasie średniej. Intensywna działalność RS-PSG w środowisku przedsiębiorców wywołała potrzebę ogólnokrajowej dyskusji na temat koniecznej reformy państwa w kierunku PSG. Świadczą o tym liczne głosy poparcia mówiące o tym, że największą barierą hamującą dzisiejszy rozwój społeczno-gospodarczy Polski są mało znaczące organizacje przedsiębiorców i pracodawców z którymi władza zupełnie się nie liczy. Dlatego potrzebny jest PSG jako zewnętrzny wyraz instytucjonalnej formy konsolidacji przedsiębiorców głównie z sektora MŚP bo duże firmy same sobie poradzą.

Polemizując z uwagami Pani Bochniarz zawartymi w w/w tekście należy także wiedzieć dlaczego do dzisiaj w Polsce nie ustanowiono PSG mimo, że od 1989r. budujemy ustrój demokratyczny, a każda samorządność jest wyrazem rozwoju demokracji przedstawicielskiej. Im więcej samorządu, tym więcej demokracji, tym więcej aktywności społecznej, czyli więcej kapitału obywatelskiego. Rozpoczęta ponad 30 lat temu reforma ustrojowa Polski w obszarze samorządności obywatelskiej, nie została ukończona, bo nie został powołany powszechny samorząd gospodarczy. Nie włączono wtedy w pełni do dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju nowej siły społecznej, która powstała jako środowisko drobnych polskich przedsiębiorców i jest ona obecnie fundamentem naszej gospodarki. Należy pamiętać, że setki tysięcy firm, które powstały po ustawie Wilczka i stworzyły sektor MŚP, przejęły z upadających przedsiębiorstw państwowych najbardziej aktywnych pracowników co umożliwiło głęboką transformację ustrojową chroniąc rynek pracy. Ta początkowa dynamika rozwoju przedsiębiorczości została zmarnowana i do dzisiaj jest marnowana przez różne formy spychania polskich MŚP tylko do roli płatników podatków a nie uznania ich jako partnerów rozwijających Polskę.

Błędna polityka gospodarcza prawie wszystkich ekip rządzących Polską po 1989r. w tym Pani Bochniarz jako Ministra Przemysłu i Handlu /1991r./ zakładała, że podstawową drogą rozwoju przedsiębiorczości w kraju będą przede wszystkim inwestycje globalnych firm zagranicznych a nie harmonijny rozwój całej gospodarki w oparciu o krajową strategie. To założenie pozbawiło możliwość rozwoju wielu firm polskich, bo stworzyło nierównoprawną konkurencje rynkową z której skorzystał kapitał zagraniczny. Mimo niesprzyjających okoliczności Polska drobna przedsiębiorczość się rozwijała. Od początku transformacji minęło ponad 30 lat i Polska się zmieniła. Także nie prawdą jest – jak niektórzy twierdzą, – że zmarnowaliśmy czas przeznaczony na kumulację kapitału i wykształcenie przedsiębiorców?. Dzisiaj mamy zupełnie inną Polskę. Mamy obecnie szanse na szybki rozwój w oparciu o rodzime zasoby i zdobyte doświadczenie; tylko trzeba je uruchomić. Oczywiście, że gdyby od początku naszej transformacji był powszechny samorząd gospodarczy dzisiejsza sytuacja w tym zakresie byłby zasadniczo lepsza. Wystarczy spojrzeć na gospodarkę niemiecką. Uzależnienie od inwestycji i kapitału zagranicznego byłoby znacznie mniejsze. Niektórzy politycy i poważni naukowcy nazywają tą sytuację, ‘modelem gospodarki zależnej’. To już blisko do gospodarki kolonialnej. A gdzie tu miejsce na suwerenność narodu. Jeżeli ten model w dalszym ciągu będzie się rozwijał, to Polacy pozbawieni własności będą tylko sprzedawcami własnej pracy.

Nasza propozycja PSG wyrażona w regionalnych izbach przemysłowo – handlowych poparta gotowym projektem ustawy sejmowej czeka na wdrożenie. Na wiosnę b.r. planujemy zorganizować Kongres na którym przedstawimy ‘Plan naprawy Polski’ gdzie PSG będzie ważnym elementem reformy państwa. Więcej informacji w tej sprawie zainteresowani mogą znaleźć na stronie www.ruchspolecznypsg.pl

Na zakończenie chcę poinformować Panią Bochniarz, że Świat się zmienia w kierunku zrównoważonego rozwoju, gdzie potrzeby miejscowych społeczeństw będą uwzględniane a społeczna gospodarka rynkowa i ochrona środowiska wyeliminuje pazerny kapitalizm globalny, zostawiając dążenie do globalizmu partycypacyjnego i ekologicznie czystego. Dlatego powołanie w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego jest koniecznością, bo dotychczasowe złe prawo i niesprawne organizacje społeczno – gospodarcze hamują pożądany rozwój, który proponuje obecnie Unia Europejska.