Katarzyna Kownacka

Absolwentka PWSF, Tv i T w Łodzi, mgr sztuki na roku prof. Jana Machulskiego. Podyplomowe Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, oraz profilaktyka uzależnień na Uniwersytecie St. Wyszyńskiego w Warszawie.