Regulamin płatności

 1. Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego (ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, NIP: 123 149 94 25) gromadzi darowizny na realizację celów statutowych.
 2. Darowizny można dokonać za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku bankowego Darczyńcy na rachunek bankowy Stowarzyszenia oraz za pomocą płatności elektronicznych dostępnych na stronie internetowej www.ruchspolecznypsg.pl/wspieraj/.
 3. Darczyńca może wybrać kwotę darowizny na stronie internetowej lub samodzielnie wskazać inną kwotę.
 4. Płatności elektroniczne na rzecz Stowarzyszenia obsługuje PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, kod pocztowy: 60-198. Szczegółowe zasady realizacji płatności elektronicznych określają regulaminy płatności dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/do-pobrania
 5. Darowizna na rzecz Stowarzyszenia może mieć charakter jednorazowy.
 6. PayPro SA (PayPro) nie pobiera od Darczyńcy opłaty za realizację płatności

  elektronicznej.

 7. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy kontaktować

  się mailowo pod adresem biuro@ruchspolecznypsg.pl. Każdy Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu darowizny należy skontaktować się z biuro@ruchspolecznypsg.pl.

 8. Użytkownik może złożyć reklamację na nieprawidłową realizację płatności elektronicznej wysyłając wiadomość na adres biuro@ruchspolecznypsg. PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, kod pocztowy: 60-198.
 9. W związku z realizacją usługi płatności elektronicznych Stowarzyszenie gromadzi następujące dane Darczyńcy: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę darowizny. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych przy zachowaniu wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Darczyńcy, który prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego do Stowarzyszenia na adres email biuro@ruchspoleczny.pl. W takich sytuacjach Stowarzyszenie dostosuje się do decyzji Darczyńcy w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.