Zmiany systemowe w Polsce to program Polskiej Klasy Średniej

Na ostatnich spotkaniach przedsiębiorców najważniejszymi tematami rozmów są: ocena stanu polskiego państwa i poziom bezpieczeństwa prowadzenia firm. Podawane przykłady mówią o upadku wielu przedsiębiorstw, głównie z sektora MiŚP oraz zwalniania całej gospodarki. Podobnie prowadzą rozmowy na swoich spotkaniach branżowych: lekarze, prawnicy, ekonomiści i technicy, którzy twierdzą, że obecnie stosowane metody tzw. pomocy państwa – nie wystarczą. Dzisiaj Polacy oczekują znacznych zmian systemowych. Jakich? Socjologowie odpowiadają, … Czytaj dalej Zmiany systemowe w Polsce to program Polskiej Klasy Średniej